Privacy

Gegevensbescherming

LAATSTE UPDATE: April 2021

This Privacy Policy applies to the websites where it appears.

We nemen de bescherming en de veiligheid van uw persoonsgegevens en de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming zeer serieus. Persoonlijke gegevens hebben betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder informeren wij u over welke gegevens worden verzameld wanneer u onze website gebruikt en of u lid bent van de Home Tester Club en hoe wij deze gebruiken.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

1. BEHEERDER

Wij
The Brand Power Company GmbH
Landsberger Straße 284
80687 München
E-mail: [email protected]
zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

2. GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Mr Hannes Oenning, u kunt per post contact met hem opnemen via het bovenstaande adres (‘FAO verantwoordelijke gegevensbescherming’) of per e-mail via:[email protected]

3. DOEL EN WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens zoals wordt beschreven in onderstaand privacybeleid en overeenkomstig met de betreffende wetten voor gegevensbescherming.

a) Bezoek van de Home Tester Club-website
Als u alleen onze website bezoekt, dit wil zeggen als u geen contact met ons opneemt via e-mail of via ons contactformulier, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wil bekijken, als u bijvoorbeeld productbeoordelingen wil lezen zonder u als lid te registreren, zullen we de volgende gegevens verzamelen, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-toegangsstatus
 • Betreffende hoeveelheid overgedragen data
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijv. via e-mail of via ons contactformulier), kunnen we uw e-mailadres en uw voor- en achternaam verzamelen, naast andere gegevens die u ons bij een communicatie verstrekt, afhankelijk van het communicatiekanaal.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doeleinde waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, bijv. om u in staat te stellen onze website te bezoeken of om uw verzoek voor contact te verwerken.

Om het bezoeken van onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Voor details verwijzen we u naar ons Consent Management Platform.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het bezoek van onze website is ons legitiem belang. Dit bestaat enerzijds uit het onderhouden van de functionaliteit van onze website en anderzijds uit het beantwoorden van eventuele vragen die u aan ons stelt.

b) Registratie als lid van de Home Tester Club 
Als u lid wordt van onze Home Tester Club, worden de gegevens die u ons tijdens de registratie verstrekt en die voor dit doel nodig zijn ("verplichte velden"), verzameld. Deze omvatten momenteel:

 • Naam
 • Geslacht
 • Maand en geboortejaar
 • E-mailadres

Voor het ontvangen van producten om te testen, moet u uw adres opgeven.  Het is niet verplicht om uw adres op te geven om een Home Tester Club-account aan te maken.  Tijdens registratie kunt u, op vrijwillige basis, uw telefoonnummer verstrekken.

Tijdens het instellen van uw account, zult u nog andere verplichte gegevens moeten invullen. Voorbeelden hiervan zijn en verdere details worden later in dit beleid gegeven:

 • Grootte van uw huishouden
 • Aantal en leeftijd van de kinderen
 • Uw geschatte jaarinkomen, met de mogelijkheid om het niet bekend te maken

U hebt ook de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, een profielfoto op te slaan en links te maken naar uw sociale media-accounts (Instagram en Facebook). In dit kader is het mogelijk dat we meer gegevens van u ontvangen.

 • Als u uw Facebook-account koppelt, ontvangen we uw e-mailadres, uw naam, uw geboortedatum (als u deze hebt opgegeven) en uw gebruikers-ID van Facebook.
 • Als u uw Instagram-account koppelt, ontvangen we uw gebruikers-ID van Instagram, uw accountnaam en informatie over het aantal volgers dat u heeft.

In beide gevallen zullen we ook een profielfoto ontvangen die uw mogelijk op uw sociale media-account hebt opgeslagen.

Om u als lid te kunnen registreren, hebben we uw naam en een geldig e-mailadres nodig. Zonder deze gegevens is registratie onmogelijk, omdat we voor elk lid een individueel e-mailadres nodig hebben om u persoonlijk als onze contractuele partner te kunnen contacteren. Daarnaast verifiëren we het e-mailadres dat u opgaf tijdens de registratie als lid, door u een e-mail te sturen met een link die u moet bevestigen om uw registratie als lid te voltooien (zogenaamde ‘dubbele opt-in’).
We hebben uw adres nodig om u eventuele producttests te kunnen toesturen.
U moet uw leeftijd opgeven, omdat we alleen volwassenen toestaan om lid te worden.
Bovendien zijn ook uw zogenaamde socio-demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, grootte van het gezin, aantal kinderen en jaarlijks inkomen, absoluut noodzakelijk om representatieve groepen van deelnemers voor producttesten te bepalen.
Zonder de bovenstaande verplichte gegevens te verstrekken, is lidmaatschap van de Home Tester Club helaas niet mogelijk.

Als we tijdens de registratie uw telefoonnummer verzamelen, zullen we dat gebruiken om vragen die we mogelijk hebben bij het geven of indienen van uw evaluatie, telefonisch op te helderen. We kunnen uw telefoonnummer ook gebruiken om u er aan te herinneren dat u een beoordeling moet indienen nadat u hebt deelgenomen aan een producttest.

U kunt een profielfoto toevoegen om uw bijdragen een persoonlijk tintje te geven.

U kunt uw Facebook- of Instagram-account koppelen zodat we ook via een ander kanaal met u kunnen communiceren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om u via de nieuwsfunctie van uw sociale media-account te herinneren om een beoordeling in te dienen nadat u hebt deelgenomen aan een producttest. Aan de andere kant kunnen wij, door uw sociale media-accounts te koppelen, leden identificeren die actief zijn op social media voor onze producttesten. Het stelt ons ook in staat om onze producttesten grondiger te evalueren.

c) Aanvraag van een producttest 
Als u ervoor kiest om u aan te melden voor deelname aan een producttest als lid van de Home Tester Club, zult u meestal aanvullende specifieke vragen moeten beantwoorden. Dit kunnen vragen zijn over uw ervaring met het testproduct of gelijkaardige producten of uw interesses en gewoonten met betrekking tot dat type van product. Dit kunnen ook vragen zijn over uw levensstijl, socio-demografie of consumentengedrag. Afhankelijk van het product kunnen wij in individuele gevallen ook zogenaamde gevoelige gegevens verzamelen, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid met betrekking tot het betreffende testproduct. In deze context zult u ook worden gevraagd om uw adresgegevens te bevestigen of bij te werken.

We hebben deze gegevens nodig en gebruiken ze om te bepalen of u tot de doelgroep van de betreffende producttest behoort. Als u deze specifieke vragen niet beantwoordt, zult u niet in aanmerking kunnen komen voor een producttest.

Voor sommige producttesten, gebeurt de selectie van deelnemers in twee fasen. Tijdens de eerste fase controleren we of u voldoet aan de verplichte socio-demografische criteria, aan de hand van de antwoorden die u hebt gegeven. Zodra een kandidaat de vrijwillige gegevens heeft verstrekt, zal er een automatische controle worden uitgevoerd, dit wil zeggen een controle waarbij er geen van onze Home Tester Club-medewerkers de gegevens bekijken, om te bepalen of de kandidaat voldoet aan de specifieke vereisten.


Tijdens de tweede fase, worden de uiteindelijke deelnemers voor de producttest gekozen uit alle kandidaten die de eerste fase met succes hebben doorlopen.  Selectie, die mogelijk geautomatiseerd is, wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw activiteit bij Home Tester Club, uw vorige deelnames aan en voltooiing van producttesten, uw antwoorden op de vragen met betrekking tot socio-demografische status.

d) Gebruik van het Home Tester Club-platform - Wat we doen met de gegevens die u aan ons verstrekt
Als een lid zult u verschillende gegevens verstrekken, sommige gegevens waardoor u geïdentificeerd kunt worden en andere gegevens over u maar waardoor u niet geïdentificeerd kunt worden. 

De volgende tabel beschrijft de gegevens die u kunt verstrekken, hoe deze gegevens worden gebruikt door Home Tester Club, door onze zakenpartners en onze grond voor verwerking,

Wanneer u gegevens verstrekt Verstrekte gegeven Gebruik door Home Tester Club

Gebruik door onze zakenpartners

Grond voor verwerking

Registratie

U verstrekt verschillende gegevens, waaronder:

 • Naam
 • Geslacht
 • Maand en geboortejaar
 • E-mailadres
 • Grootte van uw huishouden
 • Aantal kinderen en hun leeftijd
 • Uw geschatte jaarinkomen, met de mogelijkheid om dit niet bekend te maken

 

Om uw Home Tester Club-account aan te maken, te beheren en te onderhouden.


Als u een openbaar profiel hebt, worden uw voornaam en uw stad weergegeven wanneer u beoordelingen verzendt.


Als u een privé profiel hebt, wordt alleen uw voornaam weergegeven wanneer u beoordelingen verzendt.


Uw volledige adres wordt weergegeven op uw persoonlijk dashboard en wordt niet weergegeven bij uw beoordeling en kan door niemand op de Home Tester Club-site worden bekeken. Home Tester Club-medewerkers hebben toegang tot deze gegevens, om uw account te beheren en te onderhouden en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.


We kunnen uw adres aan onze leveranciers verstrekken om producten aan u te leveren.


Om leveringen mogelijk te maken, kunnen we ook uw e-mailadres verstrekken.


Als het gebruik van uw adres voor andere doeleinden wordt voorgesteld, zullen we specifiek toestemming vragen.


De wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u registreert als een lid van de Home Tester Club, is uw interesse in het lid worden van HTC en, na registratie, uw lidmaatschap. De wettelijke grond voor verwerking is de uitoefening van een contract (punt (b) van art. 6(1) AVG).


De wettelijke grond voor de verwerking van door u op vrijwillige basis verstrekte persoonsgegevens, is de toestemming gebaseerd op het feit dat u uw gegevens hebt ingevoerd (punt (a) of Art. 6(1) AVG).

Profielfoto uploaden Als onderdeel van uw lidmaatschap bij Home Tester Club, kunt u een profielfoto opgeven, ofwel rechtstreeks op Home Tester Club of door het koppelen van een account op sociale media aan uw profiel. Uw profielfoto zal op de site worden weergegeven naast schriftelijke beoordelingen, foto's of video's die u uploadt of andere activiteiten die u uitvoert, zoals het deelnemen aan een wedstrijd, We verstrekken uw profielfoto niet aan onze zakenpartners.

De wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens die mogelijk opgenomen zijn in uw profielfoto, is uw toestemming, gegeven door het uploaden van uw profielfoto of de koppeling met uw account op sociale media,

In aanmerking komen voor een producttest Om deel te kunnen nemen aan een producttest, moet u uw interesse tonen door een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst zal variëren overeenkomstig het product dat wordt getest, maar kan ook socio-demografische vragen bevatten om ons te helpen tijdens de selectieprocedure. Uw antwoorden op deze vragenlijst zullen niet op de site worden weergegeven of door andere leden bekeken kunnen worden, tenzij ze worden gebundeld met de antwoorden van andere gebruikers. De relevante zakenpartners van de producttest (bijvoorbeeld het bedrijf dat het product of de dienst die wordt getest levert) zal u antwoorden kunnen bekijken, op een individuele geanonimiseerde basis en in gebundelde vorm.  Deze gegevens zullen ook de socio-demografische en uw profielgegevens bevatten, die u hebt verstrekt tijdens het aanmaken van uw Home Tester Club-account. Merk op dat uw volledige naam, e-mailadres, telefoon of adres niet gedeeld zullen worden als onderdeel van deze verwerking.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de aanvraag voor deelname aan een van onze producttesten, is uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven tijdens uw registratie voor de producttest. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het bepalen van het aanvaarden van uw verzoek, is ons legitiem belang. Hierdoor zullen we kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een van onze producttesten, dit wil zeggen of u tot de gedefinieerde doelgroep behoort.

Uw product ontvangen om te testen en verzending van uw onderzoek

 


Na het ontvangen van een producttest, zult u worden gevraagd om een onderzoek te voltooien na deelname aan een producttest of project:
Als u deelneemt aan onze onderzoeken van producttesten, volgend op deelname aan een producttest, zullen we u aanvullende algemene of specifieke vragen stellen, waarvan sommige product specifiek, meestal over uw ervaring met het geteste product. Het doel is om resultaten te bundelen over de ervaring met het bepaalde product.

Voor sommige producttesten is het mogelijk dat u gevoelige gegevens aan Home Tester Club moet verstrekken.  Dit is om de relevantie van een product voor u te garanderen.  Als u wordt gevraagd om gevoelige gegevens aan de Home Tester Club te verstrekken, wordt u vooraf op de hoogte gesteld van het verstrekken van deze gegevens.  U bent in geen geval verplicht om deze gegevens aan Home Tester Club te verstrekken

Uw antwoorden op deze vragenlijst zullen niet op deze site worden weergegeven of door andere leden bekeken kunnen worden, tenzij ze worden gebundeld met de antwoorden van andere gebruikers.

We kunnen onderzoeksresultaten gebruiken om beoordelingen op te stellen, die ofwel door onszelf of door onze klanten in samengestelde vorm worden gepubliceerd (bijvoorbeeld “85% van 500 testers zou het product aan anderen aanbevelen!”). In deze gevallen wordt uw identiteit niet vrijgegeven.

De relevante zakenpartners van de producttest (bijvoorbeeld het bedrijf dat het product of de dienst die wordt getest levert) zal u antwoorden kunnen bekijken, op een geanonimiseerde individuele basis en in gebundelde vorm.  Deze gegevens zullen de socio-demografische gegevens bevatten die u hebt verstrekt tijdens het aanmaken van uw Home Tester Club-account, de antwoorden die u hebt gegeven voor de aanvraag voor deelname aan de producttest en uw voornaam en voorstad. Merk op dat uw volledige naam, e-mailadres, telefoon of adres niet gedeeld zullen worden als onderdeel van deze verwerking.

Als onderdeel van het registreren voor een producttest, zult u op de hoogte worden gebracht van de relevante categorie van onze zakenpartner of de zakenpartner voor wie Home Tester Club de activiteit uitvoert.

De wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij deelname aan een van onze producttesten, is uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven tijdens uw registratie voor de producttest.

Een onderzoek op Home Tester Club voltooien

Als een Home Tester Club-lid, kunt u ook deelnemen aan onze onderzoeken. Dit kunnen algemene onderzoeken zijn over algemene of specifieke onderwerpen en projecten of producttestonderzoeken na deelname aan een producttest of:


Als u deelneemt aan een van onze algemene onderzoeken, worden u aanvullende algemene of specifieke vragen gesteld, bijvoorbeeld over uw interesses en gewoontes, uw koopgedrag of uw mening over bepaalde algemene of specifieke lifestyle-onderwerpen.


Voor sommige producttesten is het mogelijk dat u gevoelige gegevens aan Home Tester Club moet verstrekken.  Dit is om de relevantie van een product voor u te garanderen.  Als u wordt gevraagd om gevoelige gegevens aan de Home Tester Club te verstrekken, wordt u vooraf op de hoogte gesteld van het verstrekken van deze gegevens.  U bent in geen geval verplicht om deze gegevens aan Home Tester Club te verstrekken.

Uw individuele antwoorden of deelname aan het onderzoek zal niet worden gepubliceerd. Wij kunnen alle verstrekte antwoorden in geaggregeerde vorm gebruiken en publiceren, hetzij door onszelf, hetzij door onze zakenpartners.


De onderzoeken zullen ook worden gebruikt om informatie te verzamelen die ons in staat stelt om bepaalde producten aan te bieden aan bepaalde mensen en om een indruk te krijgen van onze gemeenschap. Dit stelt ons in staat om u te selecteren en te benaderen voor deelname aan specifieke projecten.

De relevante zakenpartners van de producttest of de campagne, kunnen uw geanonimiseerde individuele antwoorden op onderzoeken bekijken. 

Deze gegevens kunnen ook de socio-demografische gegevens bevatten, die u hebt verstrekt tijdens het aanmaken van uw Home Tester Club-account.

Merk op dat uw volledige naam, e-mailadres, telefoon of adres niet gedeeld zullen worden als onderdeel van deze verwerking. 

De wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het invullen van het onderzoek, is uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven door het voltooien van het onderzoek.
Deelnemen aan een wedstrijd op Home Tester Club voltooien

Als lid, kunt u aan wedstrijden deelnemen, die we nu en dan organiseren. In deze context is het mogelijk dat u aanvullende inhoud moet leveren, bijv. met betrekking tot uw mening over of uw ervaring met een producttest (bijv. video’s). Anders kunt u niet deelnemen aan de wedstrijd.

Uw individuele antwoorden of deelname aan het onderzoek zal niet worden gepubliceerd. Wij kunnen alle verstrekte antwoorden in geaggregeerde vorm gebruiken en publiceren, hetzij door onszelf, hetzij door onze zakenpartners.


De wedstrijden zullen ook worden gebruikt om informatie te verzamelen die ons in staat stelt om bepaalde producten aan te bieden aan bepaalde mensen en om een indruk te krijgen van onze gemeenschap. Dit stelt ons in staat om u te selecteren en te benaderen voor deelname aan specifieke projecten.

Alle relevante zakenpartners die zijn verbonden aan de wedstrijd zullen uw antwoorden op het onderzoek kunnen zien, samen met uw voornaam. 

Deze gegevens kunnen ook de socio-demografische gegevens bevatten, die u hebt verstrekt tijdens het aanmaken van uw Home Tester Club-account.
De wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij het deelnemen aan de wedstrijd, is legitieme belangen – dat wil zeggen dat het in ons belang is om te begrijpen dat onze leden beter afgestemd zijn op de interesses van de leden die deelnemen aan zulke wedstrijden.
Een beoordeling schrijven en publiceren

U kunt een beoordeling van producten rechtstreeks op onze site plaatsen of via een onderzoek die werd ingevuld op onze site.


Bekijk ook onze Voorwaarden bij het verstrekken van Inhoud. Deze specificeren onder andere de omvang van de gebruiksrechten voor Content die u aan ons doorgeeft en vrijgeeft voor publicatie. Als u Inhoud toevoegt, worden onze voorwaarden als een link aan u verstrekt, zodat u ze kunt bekijken.

Indiening van beoordelingen en deelname aan producttests Als u als lid van de Home Tester Club een beoordeling indient of deelneemt aan een producttest, worden de gegevens die u ons in dit kader verstrekt, verzameld, afhankelijk van het feit of u hebt gekozen voor een "privéprofiel" of een "openbaar profiel".

 • Privé profiel

Als u een product beoordeelt of deelneemt aan een producttest en vervolgens een beoordeling indient en een "privéprofiel" heeft, wordt de beoordeling alleen gepubliceerd onder uw voornaam en de datum waarop de beoordeling is ingediend.

 • Openbaar profiel

Als u een product beoordeelt of deelneemt aan een producttest en vervolgens een beoordeling indient en een "openbaar profiel" hebt, wordt de beoordeling gepubliceerd onder uw ledennaam en met uw stad/woonplaats en uw profielfoto, als u die hebt opgeslagen. Met een openbaar profiel kunnen andere leden niet alleen uw voornaam zien, maar ook uw stad, uw toetredingsdatum, al uw gepubliceerde recensies en uw profielfoto, als u er een hebt geüpload. U kunt uw profiel op elk gewenst moment instellen als privé of openbaar in uw ledenprofiel onder "Mijn Dashboard" - "Instellingen" - "Beveiliging".

We kunnen de beoordeling, uw naam en uw locatie gebruiken om de Home Tester Club te promoten op media buiten www.hometestersclub.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot sociale media, online, gedrukte of tv-reclames en andere platformen.

 

De relevante zakenpartners die zijn verbonden aan het product zullen geschreven beoordelingen kunnen zien, samen met uw voornaam.  Deze beoordeling kan ook worden gekoppeld aan de socio-demografische gegevens die u hebt verstrekt tijdens het aanmaken van uw Home Tester Club-account en, indien relevant, de antwoorden die u hebt gegeven bij uw verzoek tot deelname aan de producttest.

We kunnen uw geschreven beoordeling, uw voornaam of bijnaam en uw locatie delen met onze zakenpartners.

We kunnen ook gegevens verstrekken over het apparaat waarmee u uw beoordeling hebt verzonden en andere technische gegevens, om onze zakenpartners de authenticiteit van uw beoordeling te laten controleren.

De relevante zakenpartners kunnen op hun beurt uw beoordeling en de daaraan verbonden gegevens gebruiken om hun product en hun merk te promoten en dit op hun beurt delen met hun zakenpartners.

De relevante zakenpartners die zijn verbonden met het product, kunnen deze gegevens gebruiken op media zoals:

 • Websites van winkels
 • Websites van merken
 • Sociale mediaplatformen
 • Online advertenties
 • Gedrukte reclame
 • Reclame en marketing van hun producten en merken
Elke verwerking van persoonsgegevens door onze zakenpartners, zal onderhevig zijn aan hun eigen privacybeleid en we raden aan dat u deze leest, waar van toepassing.
De wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij deelname aan een van onze producttesten, is uw legitiem belang als onderdeel van uw lidmaatschap van de gemeenschap.
Een video- of fotobeoordeling verzenden en publiceren

U kunt een beoordeling van producten rechtstreeks op onze site plaatsen of via een onderzoek die werd ingevuld op onze site.

Bekijk ook onze Voorwaarden bij het verstrekken van Inhoud. Deze specificeren onder andere de omvang van de gebruiksrechten voor Content die u aan ons doorgeeft en vrijgeeft voor publicatie. Als u Inhoud toevoegt, worden onze voorwaarden als een link aan u verstrekt, zodat u ze kunt bekijken.

Als u als lid van de Home Tester Club een video of foto verzendt, worden de gegevens die u ons in dit kader verstrekt, verzameld, afhankelijk van het feit of u hebt gekozen voor een "privéprofiel" of een "openbaar profiel".

 • Privé profiel

Als u een video- of fotobeoordeling verzendt en vervolgens een beoordeling indient en een "privé profiel" heeft, wordt de inhoud alleen gepubliceerd onder uw voornaam en de datum waarop de inhoud is ingediend.

 • Openbaar profiel

Als u een video- of fotobeoordeling verzendt en een "openbaar profiel" hebt, wordt de inhoud gepubliceerd onder uw ledennaam en met uw stad/woonplaats en uw profielfoto, als u die hebt opgeslagen. Met een openbaar profiel kunnen andere leden niet alleen uw voornaam zien, maar ook uw stad, uw toetredingsdatum, al uw gepubliceerde recensies en uw profielfoto, als u er een hebt geüpload. U kunt uw profiel op elk gewenst moment instellen als privé of openbaar in uw ledenprofiel onder "Mijn Dashboard" - "Instellingen" - "Beveiliging".

We kunnen de inhoud van de video of de foto die u ons hebt verstrekt, gebruiken om de Home Tester Club te promoten op media buiten www.hometestersclub.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot sociale media, online, gedrukte of tv-reclames en andere platformen.

De relevante zakenpartners die zijn verbonden aan het product zullen de foto- en videobeoordeling kunnen zien, samen met uw voornaam.  Deze foto- of videobeoordeling kan ook worden gekoppeld aan de socio-demografische gegevens die u hebt verstrekt tijdens het aanmaken van uw Home Tester Club-account en, indien relevant, de antwoorden die u hebt gegeven bij uw verzoek tot deelname aan de producttest.

We kunnen uw foto- of videobeoordeling, uw voornaam of bijnaam en uw locatie delen met de relevante zakenpartners.  We zullen hiervoor uw toestemming verkrijgen wanneer u een foto of video uploadt naar onze site.

We kunnen ook gegevens verstrekken over het apparaat waarmee u uw beoordeling hebt verzonden en andere technische gegevens, om onze zakenpartners de authenticiteit van uw beoordeling te laten controleren.

Onze zakenpartners kunnen op hun beurt uw foto- of videobeoordeling en de daaraan verbonden gegevens gebruiken om hun product en hun merk te promoten en dit op hun beurt delen met hun zakenpartners.

De relevante zakenpartners zullen deze gegevens gebruiken op media zoals:

 • Websites van winkels
 • Websites van merken
 • Sociale mediaplatformen
 • Online advertenties
 • Gedrukte reclame
 • Reclame en marketing van hun producten en merken
Elke verwerking van persoonsgegevens door onze zakenpartners, zal onderhevig zijn aan hun eigen privacybeleid en we raden aan dat u deze leest, waar van toepassing.
De wettelijke grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het verzenden van een video- of fotobeoordeling, is uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven door het verzenden van de inhoud.
Gebruik van campagne-hashtags

Ongeacht het feit of uw sociale mediaprofielen zijn gekoppeld of niet, kunt u altijd zogenaamde ‘campagne-hashtags’ gebruiken.


Door de campagne-hashtag te gebruiken, gaat u er mee akkoord dat zulke posts gedeeld kunnen worden.

Als u een campagne-hashtag gebruikt, zult u via een post op de hoogte worden gebracht en kunt u deze post vervolgens zelf op uw website of sociale mediakanalen plaatsen.


Uw identiteit kan, afhankelijk van de inhoud van uw post, bekend worden gemaakt, als u bijvoorbeeld uw echte naam gebruikt als naam voor uw sociale mediaprofiel of wanneer deze in de post zelf zichtbaar is.

Onze klanten kunnen hetzelfde doen als de behandeling door Home Tester Club.

Uw identiteit kan, afhankelijk van de inhoud van uw post, bekend worden gemaakt, als u bijvoorbeeld uw echte naam gebruikt als naam voor uw sociale mediaprofiel of wanneer deze in de post zelf zichtbaar is.

De wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij het gebruiken van de Home Tester Club, is uw toestemming die wordt gegeven via het platform waarop u de campagne-hashtags hebt geplaatst.

Gebruik van de hashtag ‘hometesterclub’

Als u de hashtag ‘hometesterclub’ gebruikt, kunnen uw posts automatisch op onze website worden geplaatst, als u een openbaar profiel hebt.


Door de hashtag ‘hometesterclub’ (of afgeleiden daarvan voor de plaatselijke markt) te gebruiken, gaat u er mee akkoord dat zulke posts gebruikt kunnen worden.

Als u de relevante hashtag 'hometesterclub' gebruikt, zult u via een post op de hoogte worden gebracht en kunt u deze post vervolgens zelf op uw website of sociale mediakanalen plaatsen.


Uw identiteit kan, afhankelijk van de inhoud van uw post, bekend worden gemaakt, als u bijvoorbeeld uw echte naam gebruikt als naam voor uw sociale mediaprofiel of wanneer deze in de post zelf zichtbaar is.

Onze zakenpartners mogen deze niet gebruiken

De wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij het gebruiken van de Home Tester Club, is uw toestemming die wordt gegeven via het platform waarop u de campagne-hashtags hebt geplaatst.,

4. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Indien nodig, gebruiken we serviceproviders die strikt gebonden zijn aan instructies, om ons te ondersteunen, bijv. met logistiek en afhandeling (dat wil zeggen het verzenden van producten voor producttesten), EDP of het archiveren en vernietigen van documenten, en met wie afzonderlijke contracten hebben voor gegevensverwerking werden afgesloten, om de veiligheid en de naleving van de wet met betrekking tot het verwerken van gegevens te garanderen. In deze context, krijgen serviceproviders alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de betreffende dienst te leveren. Uw gegevens zullen niet worden overgedragen aan derden, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in geval van een verzoek van een autoriteit of rechtbank) of als er een wettelijke grond is om dit te doen zoals wordt weergegeven in bovenstaande tabel, of wanneer u ons de toestemming hebt gegeven om dit in individuele gevallen te doen.

5. OVERDRACHT NAAR EEN DERDE LAND

We kunnen informatie en persoonsgegevens uitwisselen binnen de The Brand Power Company, dit wil zeggen in een zogenaamde derde-landoverdracht. We hebben de zogenaamde EU standaard contractuele clausules opgenomen, om te zorgen voor een voldoende niveau van gegevensbescherming, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De huidige EU standaard contractuele clausules kunnen worden bekeken via de volgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087De overdracht van gegevens is onderhevig aan de toepasselijke beveiligingsmaatregelen, met inbegrip van codering.

6. BEWAARPERIODE

Uw gegevens zullen worden bewaard zo lang dat nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld en er geen wettelijke verplichtingen voor bewaring hun verwijdering verhinderen.
Uw gegevens als een Home Tester Club-lid zullen worden opgeslagen, zolang uw ledenprofiel of de post waarop u hebt gereageerd, die u hebt beoordeeld of hebt geplaatst bestaat en beschikbaar is op het platform. U kunt uw lidmaatschap van de Home Tester Club te allen tijde opzeggen, door uw account te verwijderen in uw ledenprofiel onder ‘Mijn Dashboard’ – ‘Instellingen’ – ‘Beveiliging’.
Als u wordt gevraagd om gevoelige gegevens aan de Home Tester Club te verstrekken, wordt u vooraf op de hoogte gesteld van het verstrekken van deze gegevens.  U bent in geen geval verplicht om deze gegevens aan Home Tester Club te verstrekken. Gevoelige gegevens die u hebt verstrekt, worden voor een periode van zes maanden opgeslagen.
Als u na de registratie gegevens hebt ingevoerd tijdens het gebruiken van het platform, blijven deze gegevens opgeslagen zo lang uw Home Tester Club-account bestaat. U kunt uiteraard te allen tijde uw posts (bijv. foto’s, video’s, beoordelingen) anonimiseren in uw ledenprofiel onder ‘Mijn Dashboard’ – ‘Mijn Uploads’ of ‘Mijn Dashboard’ – ‘Mijn beoordelingen’ of u kunt uw account verwijderen. Alle persoonsgegevens die aan uw account zijn verbonden, zullen worden ingekort. Bovendien zal uw voornaam of bijnaam worden gebruikt met betrekking tot uw posts – uw voornaam of bijnaam zullen uw identiteit niet vrijgeven na het wissen van de andere gegevens van uw lidmaatschap.

7. UW RECHTEN

Met betrekking tot uw persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten jegens ons:

 • Recht op toegang,
 • Recht op correctie of verwijdering,
 • Recht op beperking van verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover wij uw gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen verwerken
 • Recht op gegevensportabiliteit

U hebt ook het recht om elke toestemming, die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die op latere datum ingaat, in te trekken, zonder beïnvloeding van de rechtsgeldigheid voor verwerking op basis van inhoud voor de intrekking. Als u wordt beïnvloed door automatische verwerking, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming door het vrijgeven van uw gegevens, hebt u het recht op menselijke interventie voor het deel van de beheerder, om uw standpunt duidelijke te maken en de beslissing aan te vechten.
Bovendien hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in een lidstaat van uw verblijfsplaats, werklocatie van de vermeende inbreuk op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens of nemen wij contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8. BEVEILIGING

We hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de gegevens die door ons worden verzameld en verwerkt, worden beschermd tegen onbevoegde toegang, verlies vernietiging en manipulatie. Het spreekt voor zich dat de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming worden nageleefd. We willen er echter op wijzen dat geen enkele gegevensoverdracht via het internet honderd procent veilig is.

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Voor uw gebruiksgemak, kan deze website links naar andere website bevatten. Dit privacybeleid is niet van toepassing op die andere websites. Wij raden u aan de respectievelijke mededelingen over gegevensbescherming te lezen om informatie te verkrijgen over het verzamelen en verwerken van gegevens.

10. UPADATES

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of aan te passen. We vragen u daarom om het af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de laatste versie wanneer u de website bezoekt.