Tiết lộ

Tiết lộ

Các điều khoản cho việc tiết lộ thông tin này là một phần của Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bạn khi bạn là một thành viên của Home Tester Club. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bên dưới để bạn có thể dễ dàng tham khảo.
Thỉnh thoảng bạn sẽ được yêu cầu đánh giá sản phẩm, bao gồm sản phẩm của bên thứ ba. Để đổi lấy đánh giá của bạn, bạn có thể được cung cấp một số lợi ích, nhưng không chỉ giới hạn ở việc được nhận sản phẩm miễn phí để thực hiện việc đánh giá. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn cần phải công khai là bạn đã được trả thù lao hoặc cung cấp sản phẩm miễn phí để đổi lấy các đánh giá trung thực của bạn.

Tôi phải tiết lộ như thế nào? Rất dễ. Nếu bạn bình luận đánh giá về trải nghiệm sản phẩm của mình hãy dùng một trong các #(hashtag) như bên dưới.
  • "Tôi rất hài lòng được trở thành thành viên của Home Tester Club, #SảnPhẩmMẫuMiễnPhí"
  • "Vừa nhận được [productname] miễn phí từ Home Tester Club, cảm ơn!"
  • "Đã chuyển sang dùng [productname] sau khi dùng thử, thực sự thích sản phẩm này # SảnPhẩmMẫuMiễnPhí

Nếu bạn đang đánh giá trên www.hometesterclub.com thì bạn không cần phải sử dụng các thẻ này - chúng tôi sẽ tự động gắn thẻ "Thử tại nhà" cho đánh giá của bạn.
Hãy nhớ rằng chúng tôi muốn đánh giá phản hồi khách quan từ bạn. Chúng tôi muốn bạn chia sẻ chính xác nhất những gì bạn nghĩ về sản phẩm, hãy nói theo từ ngữ và phong cách riêng của bạn. Bạn bè & thành viên Home Tester Club quan tâm đến các trải nghiệm của bạn – dù là tích cực hay tiêu cực, vì vậy hãy sử dụng sản phẩm vài lần và cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra nhận xét của mình nhé.

Bằng cách cho mọi người biết bạn nhận được sản phẩm miễn phí để dùng thử giúp đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của tất cả các đánh giá mà các thành viên của cộng đồng Home Tester Club đưa ra.
Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn làm điều này? Nó giúp mọi người hiểu quá trình bạn đưa ra đánh giá của mình, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả các thành viên của chúng tôi tuân theo các hướng dẫn quy định bởi Ủy ban Thương mại Liên bang.