Dasar Privasi Buchanan Group

Buchanan Advertising (Australia) Pty Ltd. ACN 155 718 942 ("Buchanan Group") dan syarikat syarikat dan organisasi lain di bawah naunganya komited dalam melindung privasi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Buchanan Group menguruskan maklumat peribadi yang dikumpul, penggunannya dan bagaimana untuk menghubungi kami jikalau anda ada soalan lanjut mengenai pengurusan maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini tidak merangkumi maklumat peribadi kakitangan Buchanan Group yang dikumpul atau disimpan.

Latar Belakang

Buchanan Group dikehendaki sepertimana yang termaktub dalam Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) untuk mengikut sepuluh tatacara National Privacy Principles (NPPs) (bergantung kepada keperluan Akta tersebut). NPP memantau tatacara dimana maklumat peribadi dikendalikan sepanjang jangkamasa kepenggunaanya, dari cara pengumpulan hingga ke cara penggunaan dan pendedahan, penyimpanan, pencapaian maklumat dan penghapusan maklumat. Buchanan Group adalah dikehendaki mematuhi Spam Act 2003 (Cth) (Spam Act) dan Do Not Call Register Act 2006 (Cth) (Do Not Call Register Act).

Apakah maklumat peribadi?

Maklumat peribadi adalah maklumat atau pendapat, dalam apa jua bentuk dan sama ada benar atau tidak, mengenai seseorang yang identitinya nyata atau boleh dipastikan dari maklumat atau pendapat. Contoh contoh termasuk nama seseorang individu, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel.

Peruntukan khusus diguna pakai untuk pengumpulan maklumat peribadi yang juga maklumat sensitif. Maklumat sensitif merangkumi maklumat kesihatan dan maklumat berkenaan keturunan atau kaum, pandangan politik, fahaman agama, keahlian badan berkanun atau pertubuhan profesional, pilihan seksual dan sejarah jenayah.

Pengumpulan maklumat peribadi oleh Buchanan Group

Sepertimana dikehendaki dan termaktub dalam Privacy Act:

 • Buchanan Group tidak akan mengumpul maklumat peribadi anda selain dari maklumat yang diperlukan untuk kepenggunaan satu atau lebih dari satu fungsi atau aktiviti.
 • Buchanan Group akan mengumpul maklumat dengan tatacara yang sah disisi undang undang dan adil dan bukan dengan cara yang mengganggu.
 • Apabila Buchanan Group mengumpul maklumat terus daripada anda, kami akan mengambil langkah langkah yang patut pada atau sebelum waktu pengumpulan itu bagi memastikan anda tahu dan sedar berkenaan perkara yang penting, seperti kenapa kami mengumpul maklumat, organisasi (atau jenis organisasi) yang akan menggunakan maklumat ini, dan akses anda kepada maklumat anda sendiri dan bagaimana untuk menghubungi kami (contohnya, apabila maklumat peribadi dikumpul menggunakan borang, kami akan secara amnya memasukkan dasar privasi kami secara bertulis ke di dalam borang tersebut).
 • Buchanan Group akan mengumpul maklumat peribadi anda terus dari anda secara munasabah dan adil apabila boleh. Dimana Buchanan Group mengumpul maklumat mengenai anda dari pihak ketiga, kami akan mengambil langkah langkah untuk memastikan yang anda ketahui mengenai butiran yang tertera di atas.

Penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi oleh Buchanan Group

Jikalau Buchanan Group mengguna atau mendedahkan maklumat peribadi anda dengan tujuan (tujuan kedua) selain dari tujuan utama maklumat itu dikumpul (tujuan utama), sepertimana dikehendaki oleh Privacy Act, kami akan memastikan:

 • tujuan kedua itu berkaitan dengan tujuan utama (dan berkait secara lansung dalam hal maklumat peribadi), anda dapat harapkan yang Buchanan Group akan menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda dengan cara;
 • anda membenarkan penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi anda untuk tujuan kedua;
 • penggunaan atau pendedahan adalah diperlukan atau dibenarkan secara sah dibawah undang undang; atau
 • penggunaan atau pendedahan adalah dibenarkan dibawah peruntukan Privacy Act (contohnya, dimana maklumat berkenaan adalah diperlukan dalam penyiasatan pertuduhan aktiviti jenayah).

Bagaimana kami hubungi anda?

Kami akan menghubungi anda melalui beberapa cara, termasuk surat pos, e-mel, SMS, telefon atau faksimili.

Spam

Kami tidak akan menghantar pesanan komersil secara elektronik seperti SMS atau e-mel melainkan ia dibenarkan dibawah perundangan Spam Act (contohnya, di mana kami mempunyai kebenaran anda untuk melakukan sedemikian). Apa apa pesanan komersil secara elektronik yang dihantar akan memaklumkan yang Buchanan Group adalah pengirimnya dan akan disertakan dengan butiran kami. Peseanan itu juga akan mengandungi cara untuk membatalkan langganan anda. Jika anda tidak mahu menerima pesanan komersil daripada kami, sila maklumkan kepada kami (maklumat untuk menghubungi kami ada tertera di penghujung dasar ini).

Senarai Daftar "Do Not Call Register"

Kami tidak akan menelefon anda jika nombor anda didaftarkan di "Do Not Call Register" melainkan ia dibenarkan dibawah perundangan Do Not Call Register Act dan akta berkaitan (contohnya, di mana kami mempunyai kebenaran anda untuk melakukan sedemikian). Jika anda tidak mahu kami menghubungi anda melalui nombor tertentu, sila maklumkan kepada kami If you do not wish us to call you on a particular number, please let us know (maklumat untuk menghubungi kami ada tertera di penghujung dasar ini).

Kualiti data dan sekuriti

Sehingga ke tahap yang diperlukan dibawah Privacy Act, Buchanan Group akan mengambil langkah langkah yang:

 • memastikan maklumat peribadi yang di kumpul, guna dan dedah adalah betul, lengkap dan terkini;
 • menjaga maklumat peribadi yang disimpan kami dari hilang dan disalahgunakan dan akses yang tidak dibenarkan, modifikasi atau pendedahan; dan
 • menghapuskan atau tidak mengaitkan secara mutlak maklumat peribadi yang tidak akan digunakan lagi dibawah perundangan Privacy Act.

Penyelindungan

Buchanan Group secara amnya akan memberi individu perseorangan pilihan untuk tidak dedahkan diri mereka apabila melakukan transaksi apabila pilihan ini adalah sah dan tidak menyalahi undang undang.

Menggunakan gelaran gelaran/pengenalan kerajaan Komanwel

Buchanan Group tidak akan menggunakan mana mana gelaran gelaran/pengenalan kerajaan Komanwel(Identifiers) (seperti nombor Medicare) sebagai pengenalan untuk seorang individu. Kami hanya akan menggunakan atau mendedahkan gelaran/pengenalan tersebut apabila dibenarkan dibawah perundangan Privacy Act.

Pemindahan maklumat peribadi ke luar negara

Jika Buchanan Group memindahkan maklumat peribadi anda ke luar Australia, kami akan akur dan patuh kepada keperluan perundangan Privacy Act yang menyentuh berkenaan pengaliran data merentasi sempadan.

Akses dan pembetulan pada maklumat peribadi anda

Sila hubungi Buchanan Group jika anda inginkan akses atau untuk membetulkan maklumat peribadi anda yang ada dalam simpanan kami. Buchanan Group secara amnya akan memberikan anda akses ke maklumat peribadi anda sendiri (berkemungkanan bayaran akan di kenekan), dan kami akan mengambil langkah langkah yang munasabah untuk membetulkan maklumat peribadi yang tidak betul. Dalam keadaan tertentu, Buchanan Group mungkin tidak akan benarkan akses ke maklumat peribadi anda, atau enggan untuk membetulkan maklumat peribadi anda, dalam hal ini kami akan memberikan anda alasan mengenai keputusan kami.

Maklumat Lanjut

Sila hubungi kami jika anda ada sebarang pertanyaan mengenai maklumat peribadi anda yang disimpan oleh Buchanan Group, atau mengenai tatacara pengendalian kami terhadap maklumat tersebut. Anda boleh hubungi kami di nombor dan alamat dibawah untuk keterangan lanjut mengenai maklumat peribadi.

Privacy Officer

Buchanan Advertising (Australia) Pty Ltd

12 / 380 St Kilda Rd

Melbourne 3000

Australia

Email : privacy@hometesterclub.com

Phone : +61 3 9644 0000

Fax : + 61 3 9644 0011

Aduan

Sila hubungi Buchanan Group Privacy Officer menggunakan alamat tertera di atas jika anda ada sebarang keraguan atau aduan mengenai tatacara pengendalian maklumat peribadi anda dikumpul atau dikendalikan oleh Buchanan Group.

Dikemaskini May 2011


buchanangroup.com Makluman Privasi Laman Web

Buchanan Advertising (Australia) Pty Ltd. ACN 155 718 942 ("Buchanan Group") komited dalam melindung privasi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Buchanan Group menguruskan maklumat peribadi yang dikumpul melalui laman web ini.

Dasar Privasi ini tidak merangkumi maklumat peribadi yang di perolehi oleh BG dari sumber lain. Untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana BG mengurus maklumat peribadi secara am, sila rujuk Dasar Privasi Buchanan Group diatas .

Terma terkandung di dalam Penyata Privasi ini adalah tertakluk kepada mana mana peruntukan yang khusus mengenai privasi yang boleh terkandung di dalam terma dan syarat untuk suatu tawaran, produk dan perkhidmatan yang ada di laman web ini.

Apakah jenis maklumat peribadi yang di kumpul oleh BG?

Maklumat peribadi adalah maklumat atau pendapat, dalam apa jua bentuk, sama ada benar atau tidak, mengenai seseorang individu dimana identitinya adalah jelas atau dapat dipastikan dengan munasabah atau dapat diketahui melalui maklumat atau pendapat. Contoh termasuk nama seseorang individu, alamat, nombor telefon, tarikh lahir dan alamat e-mel.

Jenis maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda adalah bergantung kepada bagaimana anda menggunakan laman web ini. Seperti contoh, maklumat peribadi di kumpul apabila anda:

 • pendaftaran di laman untuk menjadi ahli komuniti BG (Asli)
 • mengulas di salah satu forum kami
 • menyumbangkan artikel, video atau ulasan produk untuk dimuatnaik ke laman ini
 • menghantar pesanan ke ahli lain menggunakan fungsi pesanan
 • menyertai salah satu kaji selidik produk
 • menyertai pertandingan atau mengambil bahagian dalam tawaran atau
 • mendaftar atau melanggan, atau menyumbangkan bahan ke, mana mana perkhidmatan yang ada melalui laman ini dari masa ke semasa.

Pihak kami mungkin akan menyimpan rekod mengenai mana mana urusan pihak anda dengan pihak kami (seperti contoh, e-mel atau pesanan yang dihantar melalui laman ini), dan juga apa apa maklumat yang anda pilih untuk beri kepada pihak kami.

Dalam situasi tertentu, pihak kami akan mengumpul maklumat sensitif mengenai diri anda (seperti contoh, jika anda memberi ulasan di forum mengenai kesihatan diri anda). Pihak kami tidak akan melakukan sedemikian melainkan anda telah memberi kebenaran pengumpulan maklumat itu, atau jika pihak kami perlu atau dibenarkan melakukan sedemikian di bawah undang undang. Maklumat sensitif merangkumi (contohnya) maklumat kesihatan dan maklumat berkenaan keturunan atau kaum, pandangan politik, fahaman agama, keahlian badan berkanun atau pertubuhan profesional, pilihan seksual dan sejarah jenayah.

Jika anda tidak membekalkan maklumat peribadi anda yang diperlukan pihak kami, kami mungkin tidak dapat membekalkan anda dengan sesetengah produk dan perkhidmatan (kecuali dalam kes kes dimana pihak kami telah menyatakan bahawa pemberian maklumat peribadi tertentu adalah tertaluk kepada pilihan anda sendiri). Seperti contoh, jika anda tidak mendaftarkan diri sebagai seorang Ahli, anda tidak akan dapat akses ke dalam beberapa pautan di dalam laman web ini ataupun perkhidmatan yang disediakan khusus buat Ahli ahli sahaja.

Pemberian maklumat peribadi mengenai pihak

Jika, dalam bila bila masa, anda memberikan maklumat peribadi mengenai pihak lain, anda akan dianggap sebagai telah memberitahu pihak itu mengenai Dasar Privasi ini dan Syarat Penggunaan dan bahawa anda telah mendapatkan kebenaran pihak tersebut untuk maklumat peribadinya kepada kami untuk tujuan yang dinyatakan.

Bagaimanakah pihak kami mengumpul maklumat?

Secara amnya pihak kami akan mengumpulkan maklumat peribadi terus daripada anda, melalui laman web ini. Pihak kami juga akan mengumpul maklumat peribadi:

 • terus daripada anda melalui telefon, atau melalui pesanan bertulis (seperti surat surat dan e-mel) dan
 • mengenai diri anda melalui Ahli yang lain (yang dalam hal ini adalah berlandaskan Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi ini, Ahli yang lain itu mesti perolehi kebenaran anda terdahulu).

Collection of information other than personal information

Sesetengah maklumat yang dikumpulkan dari lawatan anda ke laman web ini bukanlah maklumat peribadi, kerana maklumat ini tidak menunjukkan identiti anda. Seperti contoh, kami mungkin akan merekod alamat komputer pelayan (server) anda, tarikh dan masa lawatan anda ke laman ini, tatapan yang dipapar, mana mana dokumen yang dimuat turun dan jenis pelayar internet dan sistem operasi komputer yang anda gunakan.

Bila dikumpul, maklumat ini akan digunakan dan didedahkan tanpa nama dan dalam bentuk agregat, bagi tujuan analisis statistik dan pembangunan laman web. Anda tidak akan boleh dikenalpasti, walaubagaimanapun BG punyai hak untuk menggunakan atau mendedahkan maklumat ini untuk mengenalpasti lokasi individu dimana dipercayai individu tersebut mungkin melakukan apa apa aktiviti yang tidak sah atau tidak sesuai bersangkut paut dengan laman web ini, atau dimana kami diperlukan atau dibenarkan dalam peruntukan perundangan untuk melakukan sedemikian.

Cookies

Cookie adalah sekumpulan maklumat yang diberikan oleh laman web ke pelayar internet anda bagi tujuan mengenalpasti. BG akan menggunakan cookie untuk mengumpul maklumat mengenai lawatan anda ke laman web kami dan berikan pengalam yang bagus. Cookie tersebut tidak digunakan oleh BG untuk mengenal pasti pengguna, tetapi akan tetap mengenal pasti jenis pelayar internet yang sedang digunakan. Kami mungkin menggunakan cookies untuk menyimpan maklumat sesi mengenai anda apabila anda daftar masuk ke laman web kami dan maklumat yang membantu kita untuk memahami pilihan anda dan meningkatkan pengalaman laman web anda

Kami juga mungkin membenarkan pihak ketiga yang menyiarkan iklan di laman web kami untuk meletakkan dan akses cookies pada komputer anda dan menggunakan maklumat dari cookies untuk menyesuaikan iklan yang anda lihat semasa menyemak imbas dalam talian dengan minat anda.

Kebanyakan pelayar internet telah ditetapkan dengan sendirinya untuk menerima cookies. Jika anda memilih untuk tidak menerima mereka, anda boleh mengubah tetapan pelayar internet anda untuk menolak cookie, atau memberitahu anda apabila ia sedang digunakan. Terdapat juga produk perisian yang tersedia yang dapat menguruskan cookies untuk anda. Jika anda tidak mahu menerima cookies, kami mungkin tidak dapat mengoptimumkan lawatan anda ke laman web ini dan ciri-ciri tertentu mungkin tidak sedia.

Kenapakah BG perlu mengumpul maklumat peribadi?

BG menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul melalui laman web ini untuk laman ini telah disediakan dan juga bagi tujuan-tujuan lain yang telah diterangkan pada masa pengumpulan atau dalam mana-mana terma dan syarat yang terpakai bagi ciri tertentu laman web tambahan, termasuk:

 • untuk mengendalikan laman web ini, termasuk melalui penerbitan forum, artikel, video dan ulasan
 • untuk mengendalikan pertandingan dan tawaran promosi
 • untuk memberi sokongan khidmat pelanggan kepada Ahli ahli
 • untuk menjawab soalan-soalan dan permintaan
 • untuk menyesuaikan pengiklanan yang diberikan kepada anda di laman web ini dan maklumat produk dan perkhidmatan yang kami boleh menghantar anda (lihat di bawah), sebagai contoh, dengan menyediakan untuk anda maklumat produk yang berkaitan dengan keutamaan atau pendapat yang anda
 • telah dinyatakan dalam jawapan anda dalam tinjauan dan kaji selidik kami
 • untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan
 • untuk menyiasat apa-apa aduan yang dibuat oleh atau mengenai anda, atau jika kita mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa anda melanggar Terma Penggunaan kami atau telah terlibat dalam kegiatan haram dan
 • Di mana berkenaan, untuk menyiasat Acara Buruk (AE), yang merupakan apa-apa kejadian yang tidak diingini dalam perubatan orang ditadbir produk dan yang tidak semestinya perlu mempunyai hubungan sebab akibat dengan rawatan ini.
 • untuk tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh atau di bawah undang-undang, termasuk tujuan yang anda telah menyediakan anda atau diluar persetujuan tersirat.

Bahan Awam diberikan oleh Ahli-ahli

Sesetengah perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman web ini membolehkan Ahli untuk mengemukakan, memuat naik, menyiarkan atau menghantar kandungan atau bahan seperti teks, gambar, imej, audio dan video (termasuk pautan kepada kandungan atau bahan) yang boleh dilayari dan dilihat oleh orang awam di internet (Bahan Awam) ini. Ahli mengakui bahawa apa-apa yang mereka siarkan ke dalam laman web ini mungkin kelihatan di tempat lain di internet dan boleh kekal di internet selepas keahlian mereka telah berakhir, dan menerima bahawa BG tidak dapat menjamin bahawa Bahan Raya tidak akan muncul di tempat lain, disalin, dimuat turun atau digunakan sebaliknya. Jika Ahli mempunyai apa-apa keraguan mengenai maklumat peribadi mereka yang diterbitkan dengan cara ini, pelabur dinasihatkan untuk mengeluarkan apa-apa maklumat peribadi daripada Bahan Awam mereka pos, atau tidak menggunakan perkhidmatan ini.

Seperti yang ditunjukkan dalam , kami mungkin menggunakan Material Awam untuk sebarang tujuan promosi BG dan pelanggan. Ini mungkin termasuk menggunakan Bahan Awam yang mungkin termasuk maklumat peribadi (contohnya, menghasilkan semula dalam bahan-bahan promosi testimoni termasuk sama ada maklumat peribadi anda atau nama pengguna yang mengenal pasti anda), melainkan jika anda memilih keluar daripada ini dalam halaman profil ahli anda.

Tawaran produk dan perkhidmatan

Jika anda seorang Ahli, kita boleh (melainkan jika anda memilih untuk tidak menerima mana-mana atau semua komunikasi ini dalam halaman profil ahli anda) menggunakan maklumat peribadi anda ke:

 • menghantar berita, maklumat produk dan tawaran promosi daripada BG dan perniagaan pihak ketiga yang dipilih yang mana produk atau perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda (Rakan Promosi)
 • menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam tinjauan dan promosi produk dan
 • menghantar sampel produk dan meminta maklum balas anda.li>

Kami boleh menghantar maklumat ini kepada anda dalam beberapa cara, termasuk melalui pos, e-mel, SMS dan MMS. Anda boleh memberitahu kami pada masa apa-apa jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi ini dengan mengemas kini butir-butir yang berkaitan dalam halaman profil ahli anda. Apabila menghantar produk dan menawarkan perkhidmatan kepada anda, kami juga akan memberitahu anda bagaimana anda boleh memilih untuk menerima komunikasi sedemikian pada masa depan. Persetujuan anda untuk menerima komunikasi ini akan kekal semasa sehingga anda menasihati kami sebaliknya.

Kami tidak akan menghantar apa-apa mesej elektronik komersial seperti SMS atau e-mel melainkan ini adalah dibenarkan oleh Spam Act. Begitu juga, kita tidak akan memanggil anda pada beberapa disenaraikan di Jangan Call Daftar melainkan jika ini adalah dibenarkan di bawah Do Not Call Register dan instrumen berkaitan.

Pada bilakah kami akan mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga?

Pihak kami akan mendedahkan maklumat peribadi anda:

 • untuk tujuan yang mana maklumat peribadi dikumpul dan
 • bagi maksud yang dinyatakan di bawah tajuk 3 di atas.

Maklumat peribadi boleh didedahkan (dan boleh dipindahkan ke luar negara) untuk tujuan:

 • orang ramai (di Australia dan juga di luar negara), dengan penerbitan laman web ini di internet
 • syarikat dan organisasi dalam kumpulan BG bagi syarikat-syarikat
 • untuk Rakan Promosi kami (sebagai contoh, untuk membolehkan mereka untuk menghantar sampel produk atau bahan yang diminta oleh Ahli di laman web ini secara langsung kepada Ahli atau untuk laporan Peristiwa buruk)
 • Pembekal perkhidmatan berkontrak BG, yang mungkin termasuk:
  • pembangunan laman web, teknologi maklumat dan pembekal keselamatan
  • pengurusan pangkalan data dan data penganalisis pemprosesan
  • agensi kreatif, promosi dan penyelidikan pasaran
  • syarikat perkhidmatan penghantaran surat, pengangkutan dan pembekal perkhidmatan kurier dan
  • penasihat perniagaan luaran (seperti akauntan, juruaudit, perekrut dan peguam).

Pihak-pihak ketiga yang dinyatakan di atas boleh memberikan kami maklumat peribadi yang mereka telah dikumpulkan daripada anda, bagi maksud yang dinyatakan dalam Kenyataan Privasi ini. Apa-apa maklumat peribadi yang diminta daripada pihak ketiga akan digunakan dan didedahkan mengikut Kenyataan Privasi ini.

Pendedahan maklumat selain maklumat peribadi

Sebahagian daripada maklumat yang kita mendedahkan kepada pihak ketiga yang tidak tergolong sebagai maklumat peribadi, walaupun ia mungkin telah perolehi (sebahagian daripadanya) dari maklumat yang anda berikan kepada kami. Sebagai contoh:

 • jika anda telah mengambil bahagian dalam salah satu kaji selidik produk kami, kami boleh mendedahkan hasil kajian itu untuk Rakan Promosi kami, tetapi hanya dalam agregat, bentuk tidak nyata, yang tidak mendedahkan identiti responden tertentu

Pautan ke laman laman pihak ketiga

Pautan ke laman web lain disediakan untuk kemudahan anda. Kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi laman-laman, dan anda harus mengkaji semula dasar privasi mereka sebelum membekalkan apa-apa maklumat peribadi kepada mereka.

Kualiti dan keselamatan maklumat peribadi

Kita bergantung kepada maklumat peribadi yang kami simpan dalam menjalankan perniagaan kami. Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang kami kumpulkan, menggunakan dan mendedahkan adalah tepat, lengkap dan terkini. Anda boleh membantu kami, dengan memaklumkan kepada kami tentang apa-apa perubahan kepada maklumat peribadi anda, seperti alamat e-mel atau nombor telefon. Butir-butir hubungan kami disediakan di bawah tajuk 8 di bawah.

Keselamatan laman web

Kecuali maklumat peribadi yang terkandung dalam Bahan Awam, BG berusaha untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi pengguna laman web. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda mendedahkan dalam talian dan anda mendedahkan maklumat atas risiko anda sendiri. Jika anda bimbang tentang menghantar maklumat anda melalui internet, anda boleh menghubungi BG melalui telefon atau pos (maklumat kami disediakan di bawah tajuk 8 di bawah).

Anda juga boleh membantu untuk melindungi privasi maklumat peribadi anda dengan menyimpan kata laluan rahsia dan dengan memastikan bahawa anda daftar keluar dari laman web ini apabila anda selesai menggunakannya. Di samping itu, jika anda mengesyaki apa-apa pelanggaran keselamatan, sila beritahu kami dengan serta-merta.

Akses dan pembetulan

Sila hubungi kami jika anda ingin mengakses atau membetulkan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda. Kami secara amnya akan menyediakan akses atau membuat pembetulan, tertakluk kepada beberapa pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami mungkin mengenakan bayaran untuk menampung kos kami dalam menyediakan akses kepada anda.

Menhubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai privasi anda, atau jika anda ingin mengakses atau membetulkan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda, sila hubungi kami di +61 3 9644 0000. Sebagai alternatif, anda boleh e-mel kami di privacy@hometesterclub.com atau hubungi kami melalui pos di alamat berikut:

Privacy Officer

Buchanan Advertising (Australia) Pty Ltd

12 / 380 St Kilda Rd

Melbourne 3000

Australia

Perubahan kepada Pernyataan Privasi ini

Kami mungkin meminda Pernyataan Privasi ini dari semasa ke semasa. Versi semasa akan disiarkan di laman web kami.

Updated November 2012

Sedang diproses...